• info@kanasi.edu.gr
 • Ταξίλου 97, Ζωγράφου - 15772
 • 2107774835
 • Εμπλουτισμένο βασικό πρόγραμμα

  Γλώσσα


  • Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας εκτός από τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, διδάσκεται συστηματικά η παραγωγή λόγου, ως το απαραίτητο υπόβαθρο για το μάθημα της Έκφρασης/Έκθεσης στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης. Ειδικά στις Ε΄και ΣΤ΄τάξεις, με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση των μαθητών μας στο Γυμνάσιο και λαμβάνοντας υπόψη τον κειμενικό προσανατολισμό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακολουθείται πρόγραμμα διδασκαλίας συνθετότερων συντακτικών φαινομένων και παραγωγής και επεξεργασίας ποικίλων αλλά συγκεκριμένων τύπων κειμένου, με έμφαση στα ισχυρά κειμενικά είδη.
  • Στο μάθημα της Γλώσσας εκτός των σχολικών εγχειριδίων χρησιμοποιούνται σε όλες τις τάξεις βιβλιοτετράδια έκδοσων της Σχολής Κανάση, με ασκήσεις εμπέδωσης διαβαθμισμένης δυσκολίας, οι οποίες πραγματοποιούνται στην τάξη ή/και δίδονται ως κατ΄οίκον εργασία.

  Φυσικά - Μελέτη Περιβάλλοντος - Γεωγραφία


  • Οι Φυσικές Επιστήμες διδάσκονται μέσω ποικιλίας πρακτικών όπως ομαδική ή αυτόνομη εργασία, διατύπωση υποθέσεων, σχεδιασμός και υλοποίηση πειραμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων, διερεύνηση τεχνικών λύσεων, έρευνα σε ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό, επιτόπια επίσκεψη κ.α. Ιδιαίτερη φροντίδα δίδεται στην καλλιέργεια θετικής στάσης και αυτοπεποίθησης των παιδιών προς τις Φυσικές Επιστήμες, που θα τα συνοδεύουν στη μετέπειτα ακαδημαϊκή ζωή τους.
  • Τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο, μέσω πειραμάτων στο εργαστήριο θετικών επιστημών του σχολείου, ενώ στο μάθημα της Γεωγραφίας, χρησιμοποιούνται τα google earth και QGIS. Ειδικά βιβλιοτετράδια εκδόσεων της Σχολής Κανάση διατίθενται για τα Φυσικά των Ε΄και Στ΄τάξεων.

  Πληροφορική


  • Η Πληροφορική αποτελεί μάθημα του βασικού προγράμματος σπουδών από την Α’ Δημοτικού, στο οποίο με ευχάριστο τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σωστά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Το περιεχόμενο του μαθήματος συνδέεται στενά με τη σχολική ύλη των μαθημάτων κάθε τάξης και συνοπτικά αφορά εξερεύνηση και χρησιμότητα του υπολογιστή, εισαγωγή στα κείμενα, βασικούς υπολογισμούς σε φύλλα εργασίας, δημιουργία εικόνων, εισαγωγή στα γραφήματα, πλοήγηση στο Internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ζωγραφική με τον υπολογιστή και ιστορίες με κείμενο και εικόνες.
  • Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεών τους στην Πληροφορική.

  Εικαστικά


  • Το μάθημα των εικαστικών καλλιεργεί την έκφραση και την αισθητική και στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικά σκέπτομενων θεατών και δημιουργών, μέσα από ένα διαρκή κύκλο παρατήρησης και δημιουργίας.
  • Το μάθημα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, με χρήση ποικιλίας μέσων και υλικών. Έμφαση δίδεται στη σύνδεση των διάφορων μορφών τέχνης σε σχέση με το χρόνο, τον τόπο και τον ελληνικό πολιτισμό. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με έργα τέχνης, χώρους και ανθρώπους και ενθαρρύνονται να εκθέτουν τα έργα τους σε εκθέσεις και εκδηλώσεις.

  Ξένες γλώσσες


  • Τα Αγγλικά διδάσκονται από την Α’ Δημοτικού και τα Γαλλικά ή Γερμανικά εισάγονται, ως δεύτερη ξένη γλώσσα, στο βασικό πρόγραμμα σπουδών από τη Δ’ Δημοτικού. Τελειώνοντας το σχολείο οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις για τα πρώτα διπλώματα ξένων γλωσσών.
  • Περισσότερες πληροφορίες για τις ξένες γλώσσες.

  Μαθηματικά


  • Τα Μαθηματικά αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για όλα τα μαθήματα των επόμενων βαθμίδων, στα οποία η χρήση των μαθηματικών είναι απαραίτητη και για την ανάπτυξη της αναλυτικής ικανότητας του μαθητή. Για το λόγο αυτό, εκτός από την κατάκτηση των υπολογιστικών/τεχνικών μεθόδων, δίδεται έμφαση στην επίλυση προβλήματος, η οποία χρησιμοποιείται ως μέσον εισαγωγής μαθηματικών εννοιών, εφαρμογής δεξιοτήτων και αξιολόγησης. Πρωταρχικό όμως, μέλημα του σχολείου μας είναι η καλλιέργεια θετικής στάσης και αυτοπεποίθησης των μαθητών μας ότι είναι ικανοί να «κάνουν» μαθηματικά.
  • Στο μάθημα των Μαθηματικών, εκτός των σχολικών εγχειριδίων χρησιμοποιούνται σε όλες τις τάξεις βιβλιοτετράδια έκδοσεων της Σχολής Κανάση και ειδικά για τη Στ΄τάξη πραγματοποιείται πρόγραμμα μαθηματικής σκέψης, που έχει σκοπό την εισαγωγή σε θέματα μαθηματικών του Γυμνασίου, αλλά και την προετοιμασία για μαθηματικούς διαγωνισμούς.

  Ιστορία - Θρησκευτικά


  • Τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών διδάσκονται μέσω ποικιλίας ενεργειών, που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ιστορικής και θρησκευτικής συνείδησης. Προσδοκώντας σε μία ιστορικά εγγράμματη γενιά μαθητών, εκτός από τη δηλωτική γνώση, καλλιεργούνται η αξιοποίηση των πηγών, οι τεχνικές της ιστορικής έρευνας, η κατασκευή ηλεκτρονικών ιστοριογραμμών μη γραμμικής αναπαράστασης του ιστορικού χρόνου και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο συνέβησαν τα γεγονότα.
  • Μέσω του μαθήματος των Θρησκευτικών, αλλά και των συχνών εκκλησιασμών οι μαθητές μας γίνονται κοινωνοί των πανανθρώπινων, διαχρονικών αξιών, που μας παραδόθηκαν μέσα από την Αγία Γραφή, τη γραπτή και προφορική μας ελληνορθόδοξη παράδοση.

  Φυσική Αγωγή


  • Η Φυσική Αγωγή, θεμέλιο σωστής ανάπτυξης και υγείας των μαθητών, κατέχει σημαντική θέση στο βασικό πρόγραμμα του σχολείου. Μέσω του μαθήματος δίδεται έμφαση στη σωστή στάση και αυτόνομη λειτουργία των μελών του σώματος, την κοινωνικοποίηση, την ομαδικότητα και τη γνωριμία με τα ολυμπιακά ιδεώδη.
  • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος πραγματοποιούνται ασκήσεις φυσικής κατάστασης, προσαρμογής και ενδυνάμωσης. Μέσω του παιχνιδιού διδάσκονται γνωστά ομαδικά αθλήματα, όπως ποδόσφαιρο, βόλεϋ, μπάσκετ, αλλά και λιγότερο γνωστά όπως η τοξοβολία και τα παραολυμπιακά, boccia και golball. Διδάσκονται επίσης, παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί και χοροί ballroom.

  Μουσική


  • Η μουσική διδάσκεται σε όλες τις τάξεις της Σχολής Κανάση, και φέρνει τους μαθητές μας σε επαφή με όλα τα είδη μουσικής, με το τραγούδι και τα μουσικά όργανα, ενώ οι ίδιοι μαθαίνουν να παίζουν φλογέρα και κρουστά. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα παιδιά εισάγονται στις βασικές αρχές της θεωρίας και της ιστορίας της μουσικής, ενώ στις μικρότερες τάξεις διδάσκεται μουσικοκινητική και στοιχεία του συστήματος Orff. Το μάθημα πραγματοποιείται στην αίθουσα μουσικής και εκδηλώσεων του σχολείου.
  • Η σχολική χορωδία συνοδεύει τις γιορτές, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του σχολείου μας.

  Ευέλικτη ζώνη - Project


  • Η Ευέλικτη ζώνη εμπλουτίζει τη διδακτική πράξη με επίκαιρα μέσα διαθεματικής ή πολυθεματικής προσέγγισης θεμάτων αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής αγωγής κ.α. Οι ομάδες μαθητών, ερευνούν τη βιβλιογραφία, πειραματίζονται και εκθέτουν τις εργασίες τους σε εκδηλώσεις και στην ιστοσελίδα του σχολείου.
  • Δείτε τα project των μαθητών μας.

  Τη διδασκαλία των μαθημάτων του βασικού προγράμματος πλαισιώνουν, συμπληρώνουν και επεκτείνουν οι σχολικές εορτές, εκδηλώσεις, αγώνες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, τα διαθεματικά και πολυθεματικά project και οι ομάδες εργασίας. Στις δράσεις αυτές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές, καθώς αποτελούν εξαιρετικές ευκαιρίες σφαιρικής μάθησης, συνδέονται με τη σχολική ύλη και συνδέουν τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών μεταξύ τους.